Договір публічної оферти

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією EXTEMPORE, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір надання інфоромаційних послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір». Публічну оферту (Пропозицію) розміщено на офіційному інтернет-сайті Продавця (далі -https://conferences.extempore.info/ ).


1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу інформаційних послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.


Поняття та визначення


2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:


* «Інформаційна послуга» – квиток, код доступу, запрошення до курсу або конференції;


* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.


* «Продавець» – юридична особа, яка реалізує товари або надає послуги, представлені на Інтернет-сайті.


* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.


* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку інформаційних послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.


Предмет договору


3.1. Продавець зобов'язується надати Покупцю інформаційні послуги (у вигляді квитка, коду доступу або будь-якого підтвердження реєстрації), а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти інформаційні послуги на умовах цього Договору.


3.2.Цей Договір регулює купівлю-продаж інформаційних послуг в Інтернет-магазині Продавця в тому числі:


– добровільний вибір Покупцем інформаційних послуг в Інтернет-магазині;


– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;


– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині.


Порядок оформлення замовлення


4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку інформаційну послугу, представлену на сайті Інтернет-магазину..


4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні лише в кількості однієї послуги.


4.3. За відсутності можливості надати інформаційну послугу Менеджер компанії зобов'язаний проінформувати Покупця (по телефону або через електронну пошту).


4.4. При оплаті інформаційної послуги та за відсутністю можливості ії отримання Покупець має право замінити ії на будь-яку іншу інформаційну послугу Продавця, у тому числі з частковою доплатою або частковим поверненням коштів.Порядок оплати замовлення5.1. Покупець може скористатися наступними опціями оплати в Інтернет-магазині Продавця:

-Оплата банківською карткою платіжних систем Visa та MasterCard через сервіс трансферу платежів Fondy;
-Оплата з використанням сервісів ApplePay чи GooglePay

5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовленняПрава та обов'язки сторін:

6.1. Продавець зобов'язаний:

- надати інформаційні послуги, які були замовлені і оплачені Покупцем у повному обсязі;

6.2. Продавець має право:

– припинити надання інформаційних послуг у разі порушення Покупцем умов цього Договору;
- інформувати Покупця про ненадходження коштів за оформлене замовлення;
- при неможливості надання інформаційної послуги, пропонувати заміну на іншу інформаційну послугу, що може бути наданою.


6.3. Покупець зобов'язаний:

– своєчасно оплатити замовлення на умовах цього Договору.


6.4. Покупець має право:


– оформити замовлення в Інтернет-магазині;


– оформити електронний Договір;


– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.Відповідальність сторін


7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.


7.2. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.


7.3. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.


7.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


Інші умови


8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://conferences.extempore.info/

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу інформаційних послуг через Інтернет.


8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність та правильність написання інформації, зазначеної при оформленні замовлення (персональних даних). При цьому при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». При цьому збір, обробка, використання та зберігання персональних даних регулюються "Згодою на обробку персональних даних", з якою погоджується Покупець при здійсненні оплати замовлення.


8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)


8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»


8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду інйормаційних послуг, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.Порядок повернення коштів


9.1. Відповідно до ЗУ, повернення коштів за інформаційні послуги можливе у наступних випадках:

9.1.1. Скасування курсу або конференції;


9.1.2. Зміни суттєвих умов заходу (формат, місто або дата проведення)


9.2. Для повернення коштів Покупець має звернутися до організатора за телефоном +380 68 528 18 98 або надіславши листа на електронну адресу info@extempore.info. Покупець має вказати деталі сплаченої інформаційної послуги, а саме: дату проведення, повну назву, e-mail та контактний номер телефону, на які було оформлено замовлення.

9.3. Повернення коштів здійснюється на банківську картку, якою були сплачені інформаційні послуги в Інтренет-магазині Продавця.


Термін дії договору


10.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".


10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.


10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.


Звертаємо вашу увагу, що Інтернет-магазин https://conferences.extempore.info/ на своєму офіційному інтернет-сайті має право надавати у користування фізичним особам-підприємцям та іншим юридичним особам інтернет платформу https://conferences.extempore.info/ для надання інформаційних послуг відповідно до законодавства України.


Коментарі та питання:

info@extempore.info
+380685281898

Made on
Tilda