Згода на обробку персональних даних
Даною згодою повідомляємо:

• Ваші персональні дані (а саме: прізвище, ім'я, місто та країна проживання, номери засобів зв'язку; електронна адреса) ( далі – Персональні дані) будуть включені до бази персональних даних «Учасники конференцій та курсів EXTEMPORE». (далі – База даних);

• Персональні дані зібрані і в подальшому будуть оброблятися з наступною метою: збирання, накопичення, зберігання, поширення та знищення персональних даних загального характеру, що проводиться з метою направлення фізичним особам у будь-якій не забороненій законом формі інформаційних та/або рекламних матеріалів від ТОВ Екстемпоре. Обробка персональних даних відбувається на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання надання інформаційних та/або рекламних матеріалів, заохочень, а також Статутом та іншими внутрішніми документами ТОВ Екстемпоре, в тому числі тими, що безпосередньо регулюють питання обробки та захисту персональних даних, а також договорами, укладеними з розпорядниками таких персональних даних;

• Строк обробки Персональних даних у Базі даних не є лімітованим у часі, крім випадків, коли інше обумовлено умовами надання згоди на обробку персональних даних;

• Персональні дані можуть передаватися підрядникам, партнерам та замовникам ТОВ Екстемпоре;

У Вас є наступні права, пов'язані з включенням Ваших Персональних даних до Бази даних:
• знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженою вами особою, крім випадків, встановлених законом;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані, що містяться у відповідній базі даних;
• на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
• отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст ваших персональних даних, які зберігаються;
• пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи завдоють шкоди діловій репутації;
• звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
Коментарі та питання:

info@extempore.info
+380685281898